ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ ПРО БУДІВНИЦТВО КИЇВСЬКИМ МИТРОПОЛИТОМ СЕРАПІОНОМ ЦЕРКВИ В ІМ’Я СВ. СЕРАПІОНА У КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 26-32

Keywords : Серапіон; Київ; митрополит; Києво-Печерська лавра; церква св. Серапіона.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядаються можливості дослідження та введення до наукового обігу нових документів ХІХ ст., пов'язаних з діяльністю київського митрополита Серапіона, зокрема його внеском у розбудову Києво-Печерського монастиря. Головним джерелом для вивчення розвитку церковного будівництва у Києві початку ХІХ ст. служать щоденники митрополита, котрі вивчалися істориками ще у ХІХ ст., однак були опубліковані лише частково. Разом з тим, у них зберігається значна кількість інформації, пов'язаної з повсякденним життям міста, станом окремих церковних пам'яток, церковним будівництвом тощо.

Last modified: 2020-03-02 19:44:20