ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

УНІВЕРБАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИЯВІВ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ В МОВІ ЗМІ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 62-70

Keywords : мова газет; негативна оцінка; універбати; експресивізація.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

статті виявлено та проаналізовано функціонування універбатів у мові українських газет. Було визначено, що універбати утворюються суфіксальним шляхом та подекуди є носіями негативної оцінки, проте найкраще це простежується в контексті. Цей процес є виявом прагнення авторів до образності, інтенсивності та стислості. Вживання універбатів у газетах повʼязано з тим, що саме сучасний медіапростір найяскравіше та найрізноманітніше віддзеркалює динаміку суспільних та мовних змін, де спостерігається трансформації на лексико-семантичному та словотвірному рівнях. Вияви універбатів простежено в текстах на соціальну та політичну тематику, рідше в темі про військові події на сході України.

Last modified: 2020-03-03 22:18:39