ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 37-45

Keywords : виразне читання; техніка мовлення; майстерність учителя-словесника; голос; дикція; чистота мовлення.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкрито актуальну проблему вдосконалення навичок виразності читання майбутніх філологів у процесі їхньої професійної підготовки; розглянуто специфічні особливості техніки мовлення; визначено сутність поняття «виразне читання». Метою дослідження є розкриття означеної проблеми як важливого чинника професійної підготовки майбутнього фахівця, необхідності роботи над виразністю мовлення в контексті підвищення професійної майстерності. Для цього студентам потрібно наполегливо працювати над технікою мовлення, зокрема над оволодінням комбінованим диханням, голосом, відпрацюванням дикції, правильною вимовою й наголошенням слів, щоб не було серйозних порушень орфоепічних норм. Кожен студент-філолог повинен обов'язково удосконалювати навички виразного читання й мовлення з метою підвищення своєї фахової майстерності, оволодівати технікою мовлення як необхідною передумовою словесної дії.

Last modified: 2020-03-03 22:52:50