ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 105-111

Keywords : професійна комунікативна компетенція; професіограма фахівця; мовна особистість; комунікативна особистість;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

статті з'ясовано поняття мовної та комунікативної особистості, комунікативної свідомості в контексті формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістів; окреслено основні аспекти розвитку їх професійної майстерності, зокрема вироблення власного стилю, вдосконалення мовленнєвої діяльності, опрацювання та створення текстів; розглянуто основні складові комунікативної компетенції та уміння, на формування яких необхідно звернути увагу під час організації навчальної діяльності студентів; актуалізовано необхідність вдосконалення уже відомих методик та розроблення інноваційних підходів щодо сприяння розвитку професійних якостей майбутніх фахівців, зокрема пов'язаних із комунікативною діяльністю.

Last modified: 2020-03-03 23:21:30