ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗДОБУТКИ ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТІ УКРАЇНИ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 129-140

Keywords : Інклюзивна освіта; інклюзія; інклюзивне навчання; учні з особливими освітніми потребами;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

статті розглядаються питання інклюзивної освіти в Україні. Зазначено, що реформи вітчизняної системи освіти зумовлені інтеграцією в європейський освітній простір та об'єктивними вимогами часу. Державна освітня політика зорієнтована на якість і доступність освіти, її конкурентоспроможність й ефективність та базується на основі принципу людиноцентризму. Усвідомлення розвитку потенціалу кожної людини, розкриття її здібностей, задоволення потреб в інтелектуальному, духовному, моральному й фізичному розвитку, зумовило виникнення нової концепції – інклюзивної освіти. Її зміст передбачає визнання рівної цінності для суспільства всіх учнів і педагогічних працівників; цінність людини не залежить від його здібностей і досягнень; подолання бар'єрів на шляху отримання якісної освіти та соціалізації всіх учнів, а не тільки учнів з інвалідністю та учнів з особливими освітніми потребами; визнання здатності до навчання кожної дитини. Основні засади та особливості впровадження інклюзивної освіти та організації інклюзивного навчання в закладах освіти України визначено постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та наказами й методичними листами Міністерства освіти і науки України.

Last modified: 2020-03-03 23:23:17