ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА У МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 282-295

Keywords : підготовка фахівців; документознавство; професійна освіта; компетентність; галузеві стандарти вищої освіти.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проаналізовано особливості підготовки фахівців за спеціальністю 015.05 «Професійна освіта (Документознавство)», охарактеризовано компетентності, якими оволодівають майбутні педагоги професійного навчання з документознавства. Акцентовано увагу на важливості неперервної професійної освіти, що відповідає світовим тенденціям освіти впродовж життя. Доведено, що в контексті нової освітньої парадигми виникла необхідність розробки галузевих стандартів вищої освіти. Аналіз проектів стандартів засвідчив, що гуманістична і людиноцентрична парадигма професійної освіти подекуди трансформується в технологічну / технократичну. Відкритим залишається питання співвідношення педагогічних і документознавчих дисциплін у навчальних планах підготовки бакалаврів і магістрів; невирішеним є питання про необхідність включення до навчальних планів дисциплін бібліотекознавчого, книгознавчого й архівознавчого спрямування. Наголошено на тому, що основними принципами підготовки фахівців у межах спеціальності «Професійна освіта» повинні залишатися її гуманітаризація, фундаменталізація та діяльнісна спрямованість.

Last modified: 2020-03-03 23:52:04