ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 316-330

Keywords : компетентнісний підхід; компетентність; ключові компетентності; навчально- пізнавальна компетентність;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто теоретичні підходи до проблеми розвитку ключових компетентностей майбутніх викладачів професійної освіти (Охорона праці). Наведені різні підходи до визначення сутності поняття «компетентність», «ключові компетентності» та проаналізовано їх відомі класифікації. На основі врахування різних поглядів науковців щодо трактування поняття ключових компетентностей, ключові компетентності майбутніх викладачів професійної освіти (Охорона праці) розглядаємо як систему суспільно визнаних знань, умінь, навичок, цінностей і особистісних якостей майбутніх викладачів професійної освіти (Охорона праці), що забезпечують успішну діяльність у професійній діяльності. Мета розвитку ключових компетентностей майбутніх викладачів професійної освіти (Охорона праці) полягає в підготовці до виходу на ринок праці компетентного й конкурентоспроможного фахівця, який має активну, відповідальну життєву позицію. Розглянуто можливості розвитку ключових компетентностей, які відносяться до структури професійної компетентності (навчально-пізнавальна, загальнокультурна, інформаційна, комунікативна, здоров'язберігаюча, соціальна) у процесі вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» шляхом використання інтерактивних методів навчання, які відповідають сутності компетентністного підходу.

Last modified: 2020-03-03 23:55:52