ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 331-344

Keywords : заклади вищої освіти; професійна освіта; освітня домінанта;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті обґрунтовано стратегічні пріоритетні завдання реформування системи вищої освіти в Україні та професійної освіти зокрема; розкрито принципи сучасної європейської освіти; компоненти та функції організації освітнього процесу в закладах вищої освіти; акцентується увага на розвитку професійно-педагогічної майстерності педагогічних працівників, підвищення рівня їхньої готовності до використання особистісно-розвивальних та інформаційних технологій, електронних засобів навчання, інформаційно- аналітичних систем управління розвитком професійної освіти і навчання студентів. Автор наголошує, що одним із основних принципів сучасної європейської освіти, що відповідає за якісний бік підготовки та надбання фахових компетенцій, є на сьогодні мобільність студентів та викладачів. Зазначено, що вплив інтеграційних процесів, зростаюча роль глобалізації викликають необхідність використання міжнародних освітніх стандартів у сфері освіти. Реформування системи вищої освіти, створення сприятливих умов для розвитку особистості впродовж життя, зокрема, її фахового зростання, є запорукою розвитку національного інтелектуального потенціалу

Last modified: 2020-03-03 23:57:54