ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.13, No. 41)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 55-65

Keywords : тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України; фіскальна та терито-ріальна децентралізація;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкрито основні тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації. Авторка докладно проаналізувала склад і структуру доходів місцевих бюджетів, рівень виконання доходів місцевих бюджетів за всіма групами й визначила основні причини перевиконання або недовиконання надходжень. Зосереджено увагу на особливостях формування всіх видів надходжень у процесі змін у податковому та бюджетному законодавствах. Наголошено на характеристиці впливу територіальної та фіскальної децентралізації на сучасні тенденції формування фінансових ресурсів місцевими бюджетами. Результатом дослідження є детальна характеристика тенденцій формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України, підтвердження важливості та домінування податкових надходжень у їх складі. Відображено й доведено взаємозалежність складу, структури та динаміки цих доходів від упровадження в Україні територіальної та фіскальної децентралізації.

Last modified: 2020-04-24 04:55:14