ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Компаративне оцінювання структури доходів бюджетів об`єднаних територіальних громад

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.13, No. 41)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 66-74

Keywords : ериторіальна громада; об’єднані територіальні громади; бюджетна децентралізація; фінан-сова спроможність; доходи бюджету ОТГ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено теоретико-методичні засади оцінки структури доходів бюджетів об'єднаних територіальних громад (ОТГ), розроблено авторський підхід до компаративного оцінювання їх структури в умовах запровадження бюджетної децентралізації. За індексом Рябцева розраховано фактичні надходження до бюджетів ОТГ за загаль-ним і спеціальним фондами, що дало змогу ідентифікувати структурні відмінності в доходах бюджетів ОТГ та використати метод кластерного аналізу щодо формування подібних за структурою доходів бюджетів ОТГ, щоб висвітлити основні напрямки їх оптимізації в контексті покращення фінансування ОТГ в умовах перманентних кризових явищ і сформувати низку пропозицій щодо оптимізації виконання показників доходів бюджетів ОТГ.

Last modified: 2020-04-24 04:56:51