ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Особливості узгодженості обов`язкового і добровільного страхування в системі фінансового забезпечення медичного страхування

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.13, No. 41)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 75-80

Keywords : обов’язкове медичне страхування; добровільне медичне страхування; охорона здоров’я; бю-джет; дефіцит; страхові компанії;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено особливості узгодженості обов'язкового і добровільного страхування в системі фінан-сового забезпечення медичного страхування. Доведено доцільність розроблення «Програми державного медичного страхування» як найбільш перспективного способу підвищення якості надання медичних послуг населенню. Обґрунтовано умови, джерела фінансового забезпечення, фінансово-економічну основу й організаційний механізм реаліза-ції цієї програми. Надано рекомендації щодо сумісності «Програми державного медичного страхування» та чинно-го Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», що становить сучасну медичну реформу. Схематично відображено процес управління фінансовими потоками в ході розвитку медичного страхування. Виокремлено особливості розвитку обов'язкового медичного страхування як системи, що самостійно неспроможна повністю задовольнити потреби населення в медичному забезпеченні. Розглянуто добровільне медичне страхування як доповнювальну ланку до обов'язкового медичного страхування, що здатна забезпечити застрахованому гарантії щодо повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов'язаних зі зверненням до медичної установи за послугою, наданою в межах програми добровільного медичного страхування

Last modified: 2020-04-24 04:58:51