ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Теоретичні та практичні аспекти консолідації банків

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 61-66

Keywords : консолідація банків; злиття та поглинання; ринок М&A; іноземний капітал; банківська система;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто питання консолідації банків шляхом злиття та поглинання. На основі проведеного ана-лізу публікацій зарубіжних і вітчизняних науковців визначено мотиви та цілі консолідації банків. Розглянуто по-зитивні та негативні наслідки примусової консолідації банків. Виявлено специфіку консолідації банків в Україні. Визначено тенденції, що впливали на активізацію процесу злиття і поглинання вітчизняних банків. Запропоновано перспективні напрями подальшої консолідації вітчизняних банків.

Last modified: 2020-04-24 05:21:52