ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Застосування мережевоцентричного підходу в управлінні діяльністю закладів вищої освіти

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 28-32

Keywords : мережевоцентризм; мережевоцентричний підхід; управління; сталий розвиток закладів вищої освіти; інформаційно-комунікаційна мережа;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто походження терміна «мережевцентризм», його зміст, а також сутність мережево-центричного підходу як основи мережевоцентричної концепції. Визначено особливості управління складними сис-темами на основі мережевоцентричного підходу. Запропоновано використання метежевоцентричного підходу до управління діяльністю закладів вищої освіти, зокрема їх інформаційно-комунікаційним забезпеченням, спрямованим на досягнення запланованих цілей, а саме: досягнення сталого розвитку закладів вищої освіти. Визначено особли-вості застосування мережевоцентричного підходу в управлінні інформаційно-комунікаційним забезпеченням ста-лого розвитку закладів вищої освіти у процесі побудови інформаційно-комунікаційної мережі. Розглянуто переваги використання мережевоцентричного підходу в управлінні діяльністю закладів вищої освіти, а також проблеми, які можуть виникнути під час застосування цього підходу

Last modified: 2020-04-24 05:14:19