ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Діагностика доданої вартості продукції фермерських господарств

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 33-37

Keywords : фермерські господарства; додана вартість; діагностика; конкурентна перевага; ланцюг цінностей.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Для визначення резервів посилення конкурентних переваг фермерських господарств запропоновано використовувати аналітичний інструмент «ланцюг цінностей». Він дає змогу інтерпретувати виробничий потенціал як основу ланцюга цінностей, який створює додану вартість. Застосовуючи цей інструмент, встановлено, що для структурних показників доданої вартості фермерських господарств властиві перекоси, які через недосконалу га-лузеву структуру у великих фермерських господарствах проявляються в нівелюванні соціально важливого елемен-та – оплати праці – та превалюванні комерційної складової – прибутку. Засобом збільшення доданої вартості та способом покращення конкурентної переваги сімейних фермерських господарств України є процес валоризації продукції на засадах інноваційної діяльності.

Last modified: 2020-04-24 05:15:48