ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Стратегічне управління організаційними інноваціями в торгівлі. Мережевий підхід

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 38-43

Keywords : корпоративна торговельна мережа; підприємницька мережева структура; стратегічне управління; ознаки мережі; організаційні інновації;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Узагальнено типи управлінських рішень, які реалізують торговельне підприємство у відповідь на детермінанти формування мережевих ознак в їх діяльності. Проаналізовано характер та зміст стратегічного управління в міру розвитку взаємозв'язків в організаційній структурі торговельних підприємств у процесі формування та розвитку мережі. Запропоновано комплекс заходів, що оптимізують операційні рішення завдяки реалізації портфеля інвес-тиційних проектів та обумовлюють якісний перехід системи від одного стану до іншого

Last modified: 2020-04-24 05:17:36