ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Економічні критерії у забезпеченні реалізації збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 67-83

Keywords : економічні критерії збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкрито значення економічних критеріїв у забезпеченні реалізації збалансованого розвитку адмі-ністративно-територіальних одиниць України. Автор детально аналізує чотири підгрупи економічних критері-їв. У першій підгрупі було охарактеризовано вплив сформованого валового регіонального продукту на реалізацію збалансованого соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, розраховано коефіці-єнт рівня збалансованості за цим показником. У другій підгрупі автор зосередив увагу на виробничому потенціалі адміністративно-територіальних одиниць. Третя підгрупа економічних критеріїв характеризує підприємницьке середовище адміністративно-територіальних одиниць. До останньої підгрупи економічних критеріїв належить зовнішньоекономічна торгівля. Автор детально характеризує динаміку, склад, розрахував фінансові розриви та коефіцієнти збалансованості. Результатом дослідження є розрахунки коефіцієнтів збалансованості за всіма під-групами економічних критеріїв, на основі яких було визначено наявність значних дисбалансів у соціально-економіч-ному розвитку адміністративно-територіальних одиниць, лідерській позиції м. Києва за всіма чотирма групами економічних критерії.

Last modified: 2020-04-24 05:23:54