ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Теоретизація сутності бюджетування військових витрат

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 84-89

Keywords : бюджетування; бюджет; бюджетування військових витрат; бюджетний процес; етапи бю-джетування; суб’єктний склад бюджетування;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Здійснено критичний аналіз змістовності та виявлено переваги й недоліки поняття «бюджетування» у межах управлінського, процесного, системного, інструментального та інтегрального підходів. Сформовано авторське подання бюджетування через морфологічну декомпозицію цільової орієнтації, суб'єктного складу бюджетування, його функційної спрямованості, наявності бюджетних коштів, необхідних для виконання поставлених завдань та часових меж досягнення цілей. Доведено, що бюджетування військових витрат повинне враховувати особливості оборонного планування.

Last modified: 2020-04-24 05:31:44