ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Шляхи покриття видатків місцевих бюджетів власними доходами при моденізації фіскальної політики

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 90-96

Keywords : модернізація; фінансова децентралізації; фіскальна політика; місцевий бюджет; рівень по-криття;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено основні шляхи покриття видатків місцевих бюджетів власними доходами в умовах модернізації фіскальної політики, які здатні забезпечити розширення фінансової автономії адміністративно-територіальних одиниць в Україні. Обґрунтована необхідність поглиблення реформи фінансової децентралізації з метою модернізації регіональної фіскальної політики щодо розширення джерел формування власних фінансових ресурсів та оптимізації видатків місцевих бюджетів. Доведено, що для підвищення рівня покриття видатків власними доходами місцевих бюджетів потрібно створити сприятливі передумови для зростання доходів населення та скорочення трудової еміграції

Last modified: 2020-04-24 05:33:22