ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

131Cs Radyoizotopunun Üretildiği Bazı Nükleer Reaksiyonların Uyarılma Fonksiyonları

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 287-294

Keywords : Nükleer reaksiyonlar; EXFOR; Tesir kesiti; TALYS 1.95;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Nükleer fizikteki sürekli devam eden gelişmeler nükleer teknolojiye önemli katkılar sağlamakta ve bağlantılı olan birçok alanda da önemli gelişmeler olmasını sağlamaktadır. Bunun başlıca sebepleri çekirdeğin yapısı ve özelliklerinin anlaşılması ile nükleer reaksiyonların fiziksel teorilerinin geliştirilmesidir. Özellikle sağlık ve teknoloji alanında kullanılan nükleer reaksiyonların tesir kesitlerinin bilinmesi, reaksiyonun olası sonuçlarının kullanılması hakkında fikir vermektedir. Bazı durumlarda nükleer reaksiyonların tesir kesitlerini deneysel olarak bulmak hem maliyet hem koşullar bakımından mümkün olmaz. Reaksiyon tesir kesitleri, teorik olarak çeşitli nükleer reaksiyon kodlarıyla hesaplanmaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan diğer radyoizotoplara göre 131Cs, daha kısa yarı ömre ve daha yüksek enerjiye sahip olmasından dolayı son yıllarda kanser tedavilerinde kullanılmaya başlanılmıştır. Bu çalışmada 131Cs radyoizotopunun elde edilmesinde kullanılan, deneysel verileri EXFOR kütüphanesinde mevcut olan 133Cs(γ,2n), 133Cs(p,x), 127I(α,γ) ve 131Xe(p,n) reaksiyonlarının uyarılma fonksiyonları incelenmiştir. TALYS 1.95 nükleer kod programı ile elde edilen teorik sonuçlar ile EXFOR veri kütüphanesinden alınan veriler karşılaştırılmıştır.

Last modified: 2020-12-07 18:56:38