ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sahraaltı Afrika’da Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası, Siyasi İstikrar ve Devlet Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Gine-Bissau Örneği

Journal: Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi (UPAD) (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 54-67

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çalışmada, Sahraaltı Afrika'nın küçük devletleri arasında yer alan ve sıklıkla “zayıf” veya “kırılgan” devlet kavramlarıyla birlikte anılan Gine-Bissau'da devlet ve ulus inşası ile devlet kapasitesinin geliştirilmesi meseleleri seçilmiş diğer Afrika ülkelerinden oluşturulan karşılaştırmalı veri setlerinden yola çıkılarak incelenmiştir. Böylece Gine-Bissau'nun bağımsızlık sonrası devlet inşası ve devlet kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin tecrübelerinin özgün yönleri ile seçilen diğer Sahraaltı Afrika ülkeleriyle olan benzerlikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Veri setlerinin oluşturulmasında çeşitli uluslararası indekslere başvurulmuş ve veriler betimleyici bir analiz ile yorumlanmıştır. Çalışmanın ulaştığı temel sonuç, ulusal entegrasyonunu nispeten sağlayabilmiş bir ülkede askeri darbeler, suikastlar ve yolsuzlukla desteklenen siyasi istikrarsızlığın devlet inşası ve devlet kapasitesini güçlendirme politikalarını olumsuz etkilediği; seçilmiş hükümetlerin politikalarını oluştururken ve uluslararası donörlerin yardımlarını planlarken önceliği bu sorunların çözümüne vermelerinin önemli olduğudur.

Last modified: 2021-01-27 20:02:19