ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA UMUMDEKLARATSIYALASH TIZIMINING OBYEKTIV ZARURIYATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 50-61

Keywords : Jismoniy shaxslarning daromad solig‘i; deklaratsiyalash mexanizmi; daromadlarni deklaratsiya asosida soliqqa tortish; soliqlarni unifikatsiyalash; soliq hisobotlarini soddalashtirish; yashirin iqtisodiyot;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Aholi daromadlariga soliq solishda deklaratsiyalash mexanizmining ob'ektiv zaruriyati bo‘yicha ko‘plab jahon va mahalliy olimlar, tadqiqotchilar fikrlari o‘rganilib, O‘zbekistonda rasmiy e'lon qilingan statistik ma'lumotlar asosida soliqqa tortilishi darajasi tahlili o‘tkazildi. SHuningdek, daromadlarni deklaratsiyalash to‘g‘risida ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazilgan so‘rovnomaga asosan soliq to‘lovchilarning fikrlari jamlandi. Deklaratsiyalash mexanizmini ob'ektiv zaruriyatidan kelib chiqib, mamlakatda qamrovini kengaytirish borasida takliflar berildi.

Last modified: 2021-04-27 23:05:01