ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O’ZBEKISTON IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA TURIZMNING AHAMIYATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 118-122

Keywords : Turizm; turizm turlari; O’zbekistondagi turizm oqimi va undagi islohotlar; turizmdagi asosiy ko’rsatkichlar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Jamiyatdagi aholi ma'lum bir qatlamining turizm sohasi va uning turlari, respublikada turizmning faoliyati, undagi islohotlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lish, shu sohaning rivoji va kishilar ma'naviyatini yuksaltirishda bir vosita bo'lib xizmat qiladi.

Last modified: 2021-04-27 23:26:19