ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

NUROTA GILAMDO’ZLIK MAKTABI TADQIQOTLAR: MUAMMO VA YECHIMLAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 75-83

Keywords : hunarmandchilik; gilamdo’zlik; julxirs; juvaraki; patli va patsiz gilamlar; meros; munosabat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada an'anaviy hunrmandchilik turining gilamdo'zlik sohasi bo'yicha Markaziy Osiyo mintaqasida olib borilgan tadqiqotlarga qisqacha ta'rif berilgan. Nurota vohasida gilamdo'zlik an'analarini saqlab qolingani va aholi turmush tarzidagi o'rniga munosabat bildirilgan, qisqacha gilam turlariga tarif berilgan. Mustaqillik yillarida gilamchilik turlari bo'lgan e'tibor va bu borada yechimini kutayotgan masalalar bo'yicha fikrlar bildirilgan.

Last modified: 2021-04-27 23:14:45