ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Asimptotik Lacunary İstatistiksel ɸ-Denk Üç İndisli Diziler

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 137-146

Keywords : Üç indisli dizi; Orlicz fonksiyonu; Lacunary dizi; Üç indisli istatistiksel yakınsaklık; ɸ -yakınsaklık;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İstatistiksel yakınsaklık kavramı ilk kez, Fast [2] tarafından verilmiştir. Bu kavram, hem uygulamalı matematikte hem de matematiği içeren diğer bilim dallarında önemli rol oynar. Marouf [13] ise 1993’te asimptotik denk dizilerde yeni kavramlar vermiştir. 1980’de yaptığı çalışmada ise Patterson [16] asimptotik denk diziler için istatistiksel benzerlerini sunmuştur. 2006’da Patterson ve Savaş [17] lacunary dizileri kullanarak bu kavramlara yeni bir boyut kazandırmıştır. Diğer taraftan, üç indisli diziler için istatistiksel yakınsaklık kavramı Şahiner vd. [20] tarafından sunulmuştur. Aynı zamanda literatürdeki bazı çalışmalarda, herhangi bir reel dizinin istatistiksel yakınsaklığı mutlak değere göre belirlenir. Reel sayıların mutlak değeri özel bir Orlicz fonksiyonu olarak bilinir [19]. Bu makalenin temel amacı, üç indisli diziler için asimptotik olarak istatistiksel ϕ-denk ve asimptotik olarak lacunary istatistiksel ϕ-denk kavramlarını tanımlamaktır. Belli özel koşul altında Orlicz fonksiyonundan yararlanarak, yeni ispatlar vermek ve yeni kavramları literatüre kazandırmaya çalışmaktır. Ayrıca bu yeni notasyonlar arasındaki ilişkiler de çalışmamızda verilmiştir.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46