ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MoS2 ile dekore edilmiş TiO2 Nanotüp Elektrotların Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotoelektrokimyasal Özellikleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 279-286

Keywords : TiO2 nanotüp; Anodizasyon; Foto-akım; Hidrotermal;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmada, TiO2/MoS2 nanokompozit elektrotlar fotoelektrokimyasal performanslarını araştırmak için sentezlenmiştir. İlk olarak, Ti folyo üzerinde anodik oksidasyonla TiO2 nanotüp dizileri üretilmiştir. Daha sonra; MoS2 nano yapıları, TiO2 nanotüpler üzerinde hidrotermal yöntemle sentezlenmiştir. Hazırlanan nanokompozit elektrotlar, X-Ray kırınımı (XRD) ve alan emisyonu taramalı elektron mikroskobu (FESEM) kullanılarak karakterize edilmiştir. Geçici foto-akım tepkisi, elektrotların fotoelektrokimyasal aktivitesini araştırmak için analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, TiO2 nanotüp dizileri etrafına MoS2 nanoyapılar ile homojen bir şekilde kaplandığı belirlenmiştir. Ayrıca, TiO2/MoS2 yapıların TiO2 elektrota göre daha iyi fotoelektrokimyal aktivite gösterdiği belirlenmiştir.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46