ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

2,4-Dihidroksikinolinden Türetilen Bazı Disazo Boyalar ile Antikanser ve DNA Bağlanma Özellikleri Arasındaki İlişkinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Analizi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 200-215

Keywords : DNA bağlanma; Antikanser; DFT; NCI; ELF; AIM;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

2,4-dihidroksi kinolin türevi diazo boyalarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri teorik yöntemlerle incelenmiştir. Bileşiklerin solvatokromik davranışını ve absorpsiyonunu belirlemek için altı farklı çözücü kullanılmış ve deneysel veriler kuantum kimyasal hesaplamalardan elde edilen teorik verilerle karşılaştırılmıştır. Bileşiklerin geometrik, elektronik ve bazı kimyasal reaktivite parametrelerini elde etmek için DFT hesaplamaları yapılmıştır. Bileşiklerin elektronik özellikleri ile DNA bağlanma, HeLa ve PC3 kanser hücre hatlarına karşı sitotoksisite kapasitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek için molekül içindeki atom, doğal bağ yörüngesi, durum yoğunluğu, kovalent olmayan etkileşim, Fukui fonksiyonu, elektron lokalizasyon fonksiyonu ve elektron delokalizasyon aralığı analizleri yapılmıştır. –Cl ve –NO2 sübstitüentlerine sahip bileşiklerin daha yüksek DNA bağlanmasına ve daha yüksek antikanser etkisine sahip olduğu görülmüştür. Sübstitüentlerin pozisyonlarının yanı sıra bağlardaki elektron yoğunluğu, delokalizasyon indexi değerleri ve nükleofilik ve elektrofilik saldırı bölgelerinin dağılımının bileşiklerin raktivitelerini belirleyen önemli faktörler arasında olduğu görülmüştür. Ayrıca, daha iyi DNA bağlanma özelliği gösteren bileşiklerin HOMO enerjilerinin durum yoğunlukları diğer bileşiklere göre daha yüksek hesaplanmıştır.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46