ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Mür Uçucu Yağının GC-MS ile Karakterizasyonu ve Salmonella spp. Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 319-327

Keywords : Antibacteriyel aktivite; Curzeren; GC; Commiphora myrrha;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Salmonellalar hayvanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olmalarının yanısıra zoonotik özelliklerinden dolayı da oldukça önemlidirler. Yapılan bu çalışma ile mür (Commiphora myrrha) uçucu yağının kanatlı ve insandan izole edilen Salmonella spp. suşları ile S. typhimurium ATCC 14028 referans suşu ve Gram-pozitif (Staphylococcus aureus ATCC 25923, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus ATCC 43300), Gram-negatif (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922) bazı bakteriler üzerine antibakteriyel etkisi agar kuyucuk difüzyon yöntemi ile araştırılarak minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) belirlenmiştir. Ayrıca biyoaktif bileşenleri gaz kromotografisi kütle spektrofotometre (GS/MS) ile araştırılmıştır. GS/MS sonuçlarına göre mür uçucu yağının sahip olduğu major bileşen %24,99 ile curzeren olup %21,75 ile beta elemenin ikinci major bileşen olduğu görülmüş ve oranları %0,01 ile %1,88 arasında değişen toplamda 106 bileşen tespit edilmiştir.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46