ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkiye'deki Son Kısıtlamalardan Önce COVID-19 Pandemisi’nin SIR Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 77-85

Keywords : SIR model; Covid-19; Pandemi; Salgın tahmin modeli;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

CoVID-19 salgını hayatımızı dramatik bir şekilde etkilemeye devam etmektedir. Birçok epidemiyolojik model, günlük vaka sayısını ve CoVID-19 pandemisi’nin bulaşma oranını tahmin etmek için bilim adamları tarafından geliştirilmiştir. Bu makalede, COVID-19 pandemisi’nin Türkiye'deki, 16 Kasım - 9 Aralık 2020 dönemindeki gelişimini baz alan SIR modeli kullanılarak pandemi analiz edilmiştir. Çalışmada üreme hızı 1.38 olarak bulunmuştur. SIR modelinde kullanılan döneme göre toplam vaka sayısının pik yapacağı tarih 13 Ocak 2020 olarak tahmin edilmektedir. O tarihe kadar, SIR modeline göre yaklaşık 3530000 kişi etkilenecek ve bunların arasında yaklaşık 141000’ini aktif vaka olacaktır. Toplamda, %1'lik bir ölüm oranı baz alındığında, yaklaşık olarak 35000 kişi vefat edecektir. Bu tahminler, son kısıtlamaların Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadığını varsayan senaryoya göre yapılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, belirli bir zamanda pandeminin özelliklerini anlamak ve hastalığın dağılımını tahmin etmek için kullanılabilir ancak herhangi bir politika değişikliği ve strateji için önerilmemektedir.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46