ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Potansiyel Antikolinesteraz Ajanlar Olarak Yeni İmidazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 301-307

Keywords : İmidazol; Antikolinesteraz aktivite; NMR;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Alzheimer hastalığı en sık görülen nörodejeneratif hastalıklarıdan biridir. Gelişmiş ülkelerde %70-76 oranla görülen bu hastalığın radikal bir tedaviye sahip olmaması bilim dünyasını bu konu üzerinde çalışmaya yönlendirmektedir. Kolinerjik hipotez, AH hastalarında hafıza ve bilişsel bozukluğun ana nedeni düşük asetilkolin (ACh) düzeyinin olduğunu düşündürmektedir. Radikal bir tedavinin mevcut olmaması bilim insanları için bu alanı çekici kılmaktadır. İmidazol bileşikleri, çok çeşitli biyolojik aktiviteleri nedeniyle medisinal kimyada önemli bileşiklerdir. Bu çalışmada, yeni imidazol türevleri sentezlenmiş ve yapı tayinleri 1H-NMR, 13C-NMR ve kütle spektroskopisi metodları kullanılarak aydınlatılmıştır. Bileşiklerin aktivite profilleri in vitro Ellman metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aktivite sonucunda elde edilen veriler, 6 ve 7 kodlu bileşiklerin antikolinesteraz aktivite profillerinin umut vaat edici olduğunu ortaya koymuştur.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46