ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ag-Cu Sıvı Alaşımlarının Yüzey Gerilimi ve Viskozitesinin Tahmini

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 46-65

Keywords : Viskozite; Yüzey gerilimi; Geometrik modeller; Fiziksel modeller; Butler denklemi; Miedema modeli;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ikili sıvı alaşımların viskozitesinin literatürde bulunan tüm viskozite modelleri kullanılarak, 1373K sıcaklıkta ikili sıvı Cu-Ag için yapılan deneylerden elde edilen sonuçları karşılaştırmaktır. Aynı işlem, aynı alaşımın yüzey gerilimi için de 1423 K sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Literatür araştırmasında, Miedema modelinin, bu alaşımın termofiziksel özelliklerinin belirlenmesinde çok az kullanıldığı gözlendi. Bunun üzerine, bu çalışmada, Miedema modeli kullanılarak, karışımın entalpisi ve aşırı (fazlalık) Gibbs serbest enerjisi hesaplanmıştır. Bu çalışmada yüzey gerilimi ve viskozite değerleri arasında bir ilişki bulunmuştur. Yüzey gerilimi ve viskozite değerleri, sabit bir gümüş oranında, sıcaklıkla ters orantılı ve sabit bir sıcaklıkta bakır içeriği ile doğru orantılı olarak elde edildi ve sonuçlar literatürdeki mevcut veriler ile karşılaştırıldı.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46