ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yağlı Boya Tuvallerde Görülen Kirlenmelerde Hidrojellerle Yüzey Temizliği

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 225-236

Keywords : Hidrojeller; Temizlik teknikleri; Aljinat; Yüzey kirleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İşlenen konulara göre yağlı boya tuval resimleri, dönemin sanatı, üslubu, sosyal yaşamı, inancı ve tarihi hakkında bilgi veren taşınabilir en önemli kültür varlıklarından biridir. Bu çalışmada çeşitli nedenlerden dolayı yağlı boya tuvallerde görülen kirlenmelerin biyopolimerik yapıda hidrojeller kullanılarak temizlenmesi amaçlanmıştır. Hidrojeller toksik madde içermemesi ve bunun yanında hızlı ve kolay bir teknikle hazırlanması yönünden birçok avantaja sahiptir. Hazırlanan hidrojeller ile tarihi eser niteliği taşıyan tuval resimlerindeki kirlenmeler yapıya zarar vermeden temizlenmiştir. Kolay ve bol bulunan aljinat ve doğal sakız biyopolimerleri ile hidrojel yapısında temizleme malzemesi hazırlanmıştır. Temizleme işlemlerinin test edilmesi için kimyasal yöntemler ile yaşlandırışmış tuvaller toz, kül ve is ile kirletilmiştir. Kullanılan hidrojel malzemeler kirletilen ve yaşlandırılan tuvallere uygulanması neticesinde sonuçlar farklı mikroskobik ve spektroskopik yöntemlerle incelenmiştir. Optik mikroskop, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrofotometresi (FT-IR) analiz yöntemleri kullanılarak malzemelerin karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46