ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

3-Amino-5-Hidroksi-1H-Pirazol Bazlı Bazı Yeni Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Spektroskopik Özellikleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 189-199

Keywords : Heterosiklik bileşikler; Disazo boyalar; Aminopirazol;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, yeni bir dizi 3-amino-5-hidroksi-1H-pirazol türevi boyarmadde sentezlendi ve karakterize edildi. Bu maksatla, m- ve o- sübstitüe anilin türevleri öncelikle diazolandı, elde edilen bileşikler 3-amino krotononitril ile kenetlendi. Elde edilen ürün (1a-h) hidrazin monohidrat ile etkileştirilerek 5-amino-4-arilazo-3-metil-1H-pirazoller (2a-h) sentezlendi. Sonrasında 5-amino-4-arilazo-3-metil-1H-pirazoller diazolandı ve 3-amino-5-hidroksi-1H-pirazol ile kenetlenerek 8 adet yeni disazo boyarmaddesi (3a-h) sentezlenmiş oldu. Elde edilen sekiz boyarmaddenin yapısı Fourier dönüşümlü infrared spektroskopisi (FT-IR), Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (1H-NMR), Ultraviyole görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi (UV-Vis) ve element analizi gibi çeşitli spektrofotometrik yöntemlerle belirlendi. Altı farklı çözücüde boyarmaddelerin maksimum absorpsiyon dalga boyları belirlendi ve absorpsiyon spektrumları üzerine asit-baz etkisi incelendi. Bu çalışma sonunda tekstil ve azo boyarmadde literatürüne 8 adet yeni aminopirazol türevi disazo boyarmaddeleri kazandırıldı.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46