ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

206,207Pb(p,xn) Reaksiyonu Tesir Kesiti Hesaplamalarına Seviye Yoğunluğu Modellerinin Etkilerinin İncelenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 157-168

Keywords : Tesir kesiti; Geometri Bağımlı Hibrit Model; Seviye yoğunluğu modelleri; TALYS 1.95;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada 206Pb(p,2n)205Bi, 206Pb(p,3n)204Bi, 206Pb(p,5n)202Bi, 207Pb(p,2n)206Bi ve 207Pb(p,3n)205Bi reaksiyon tesir kesitleri TALYS 1.95 kodu ile hesaplanmıştır. Hesaplamalar için Geometri Bağımlı Hibrit Model TALYS 1.95 içerisine gömülmüş ve denge-öncesi model olarak kullanılmıştır. Sabit Sıcaklık Fermi Gaz Model (Constant Temperature Fermi Gas Model-CTFGM), Geri Kaydırmalı Fermi Gaz Model (Back Shifted Fermi Gas Model-BSFGM) ve Genelleştirilmiş Süper Akışkan Modelleri (Generalised Super Fluid Model-GSM) seviye yoğunluğu modelleri olarak seçilmiştir. Hesaplanan tesir kesitleri literatürden alınan deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Seviye yoğunluğu modellerinin reaksiyon tesir kesiti hesaplamaları üzerine etkisini araştırmak için, BSFGM ve GSM tesir kesiti hesaplamaları, CTFGM hesaplamalarına normalize edilmiştir. Sonuç olarak; seviye yoğunluğu modellerinin bu çalışmada incelenen tesir kesiti hesaplamaları üzerinde %40 oranında etkili olduğu bulunmuştur.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46