ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerce Hindistan'a Gönderilen Türk Esirleri

Journal: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları/Recent Period Turkish Studies (Vol.15, No. 29)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 25-36

Keywords : Birinci Dünya Savaşı; Hindistan; Türk Esirleri; İngiltere;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Birinci Dünya Savaşı sadece cephede hayatını kaybeden askerlerle sınırlı kalmamıştır. Bunun yanında birçok asker ve sivil de esir düşmüş ve cephe gerisindeki esir kamplarında hayatlarını sürdürmek zorunda kalmışlardır. Bu çalışma ile esir düşen Türk askerlerin Hindistan'daki İngiliz kamplarındaki akıbetleri araştırılmak istenmiştir. Çalışma ilerledikçe görülmüştür ki esirlerle ilgili meselelere Kızılay ve Kızılhaç gibi farklı örgütler yanında hükümetler de müdahil olmuşlardır. Bu çalışma ayrıca, hükümetlerin esirler konusundaki tavrını ve yaptıklarını ele almaya çalışacaktır. Çalışma içerisinde arşiv belgelerinden olduğu kadar telif eserlerden de faydalanılmaya çalışılmıştır

Last modified: 2021-06-30 21:34:14