ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ELLIPTIK EGRI CHIZIQDA RATSIONAL KOORDINATALI NUQTALARNI ANIQLASH UCHUN TAYYORLANGAN MUHITNING ALGORITMI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 61-69

Keywords : elliptik egri chiziq; ratsional nuqtalar; kesuvchi; simmetrik nuqta; Viyet teoremasi; urinma.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada elliptik egri chiziqning nuqtalarini qo'shish usullari bayon etilgan. EECh da ratsional koordinatali nuqtalarini Viyet teoremasi yordamida hisoblashning samarali usuli taklif etilgan. Ushbu usullar misollar yordamida ko'rsatib o'tilgan va elliptik egri chiziqda ratsional koordinatali nuqtalarni aniqlash uchun tayyorlangan muhitning algoritmi PHP dasturlash tili orqali keltirilgan.

Last modified: 2021-07-22 21:12:47