ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

EKOLOGIYA MUHOFAZASI VA SUV SIFATINING NAZORAT QILINISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 116-118

Keywords : megapolis; suv monitoring; suv sifati; suv kadastri; analiz-sintez ishlari; suv ob’ektlari; ichimlik suvlari.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada muallif zamonaviy megapolislarda suv sifatining nazorat qilinishi va monitoring tizimi bo'yicha hamda suv kadastrining amalga oshiradigan ishlari yuzasidan ilmiy ma'lumotlar bergan.

Last modified: 2021-07-22 21:24:06