ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DINIY-MA’RIFIY SHE’RLARNING JANR TAVSIFIGA DOIR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 142-146

Keywords : diniy ma’rifiy she’rlar; arba’in an’analari; qayirma; ignabarg; uchchanoq; fiqra; arba’innamo; qit’aiy;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada istiqlol davridagi diniy-ma'rifiy mavzuda yaratilgan ayrim she'rlar tahlilga tortilgan. Mazkur she'rlarning janr tavsifiga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, shoirlarning so‘z qo‘llashdagi badiiy mahorati, lirik qahramon tabiatini ochib berish masalalariga e'tibor qaratilgan.

Last modified: 2021-07-22 21:30:47