ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KDJ-3 KOMPLEKS KIMYOVIY QO’SHIMCHA QO’SHILGAN KONSTRUKTSION-ISSIQLIK IZOLYATSION POLISTIROLBETONNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 119-127

Keywords : Kengaytirilgan polistirol granulalari; KDJ-3 kompleks kimyoviy qo’shimcha; qulay joylashuvchanlik; qo’zg’aluvchanlik; o’rta zichligi; fraksiya; suv talabchanlik.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Shbu maqolada, polistirolbeton xaqida umumiy ma'lumotlar, ishlatilish soxalari, polistirolbetonni tayyorlash uchun xomashyo materiallari uning fizik-mexanik xossalari xaqida umumiy ma'lumotlar ko'rsatilgan va tadqiqot usullaridan foydalanilgan xolda polistirolbetonning fizik-mexanik xossalarini o'rganildi. KDJ-3 kompleks kimyoviy qo'shimcha yordamida konstruktsion-issiqlik izolyatsion polistirolbetonning fizik-mexanik xossalari shakllantirildi.

Last modified: 2021-07-22 21:27:08