ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DINIY MATNLARNI SHAKLLANTIRUVCHI VOSITALAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 202-207

Keywords : O`zbek diniy matnlari; uar tarkibida faol uchraydigan toponimlar; polisonimlar; oykonimlar; gidronimlar; xromonimlar; zoonimlar; ekzotik lug`at.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada o`zbek diniy matnlar tarkibida faol uchraydigan toponimlar, polisonimlar, oykonimlar, gidronimlar, xromonimlar, zoonimlar tahlil qilinganligi ham ekzotik lug`atning qo'llanish ko'lami va chastotasi haqida muayyan tassavur paydo bo'lishi haqida fikr yuritiladi.

Last modified: 2021-07-22 21:45:35