ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TILDA LEKSIK O’ZLASHTIRISHNING AHAMIYATI; KOREYS TILI MISOLIDA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 263-269

Keywords : Koreys tili; konglish; tilshunoslik; tarix; leksik tarkib; kichik guruhlar; ijtimoiy va lingvistik muhit; ta'sir; semantika; tilshunoslik; ommaviy axborot vositalari;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola o'zlashtirilgan so'zlarining zamonaviy koreys tiliga ta'sirini o'rganadi. O'zlashtirilgan so'zlar fan, texnika, madaniyat, iqtisodiyot, ishlab chiqarish munosabatlari rivojlanishi bilan paydo bo'ladi. O'zlashtirilgan ko'plab so'zlar koreys tilining so'z boyliklarida mustahkam o'rnashgan va asta-sekin o'zlarining yangilikligini yo'qotib, faol so'z birikmalariga aylanmoqda. O'zlashtirilgan so'zlar nafaqat nominativ, balki ekspressiv funktsiyani ham bajarishi mumkin. Ob'ektlarni, tushunchalarni, hodisalarni bildiradigan ba'zi so'zlar ularni baholash ma'nosiga o'tadi.

Last modified: 2021-07-28 14:37:41