ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘Z SO‘ZIGA EGA BO‘LISHNING MASHAQQATLI YO‘LI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 394-398

Keywords : Til aylanmasi; nutq matni; material tanlash; o‘ziga xoslik; tasavvur; mexanik o‘zlashtirish; kitobiy iboralar; loyiha;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada notiq nutqining jozibali, go‘zal bo‘lishi, so‘z san'atini o‘rganishda fikrlar oqimidan asosiylarini ajrata olish, kitobiy iboralariga o‘ralashib qolmaslik, o‘quvchilar ongida jonli fikr va tuyg‘ularini uyg‘otish, keraksiz so‘zlardan foydalanmaslik haqida so‘z yuritiladi.

Last modified: 2021-08-02 14:15:39