ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

20. YÜZYILIN BAŞLARINDA MİLLÎ İDEALİN ŞEKİLLENMESİNDE ABDÜRRAHİM BEY HAKVERDİYEV’İN EDEBÎ KİŞİLİĞİ; “ATA VE OĞUL” HİKÂYESİNİN KONUSU VE İDEYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Journal: Akra Journal of Culture Art and Literature (Vol.9, No. 23)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 267-275

Keywords : Azerbaycan edebiyatı; Hakverdiyev; realizm; baba ve oğul; sanatsal; ulusal; konu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Makalede 20. yüzyılın başlarında Azerbaycan realist edebiyatında, eleştirel realizmin-de, ulusal idealın şekillenmesinde ve korunmasında müstesna hizmetleri olan ünlü Azerbaycan yazarı Abdürrahim Bey Hakyerdiyev'in yaşamı ve sanatından bahsolunur. Aynı zamanda yazarın "Baba ve Oğul" isimli hikayesinin toplumsal ehemmiyeti, konusu ve ideası üzerine değerlendirme yapılır. Klasik Azerbaycan edebiyetının öncülerinden olan tiyatro yazarı, Azerbaycan halkının eğitimci aydını Abdürrahim Bey Hakyerdiven'in "Baba ve Oğul" hikayesinin sanatsal özelliklerinden, yazarın sanatsal prensiplerinden, realizmin tamlığı gibi meselelerden bahsolunur ve inceleme sonucu hikayenin sanatsal ve toplumsal değeri saptanmış olur.

Last modified: 2021-08-03 03:44:25