ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KINO SAN’ATIDA OBRAZ TUSHUNCHASI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 76-80

Keywords : sistema; obraz; tahlil; semantik vazifa; funksional fazifa; stuktura; film.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kinoda obraz tushunchasi va uni tahlilida e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlar ko'p. Kino asarini tahlil etishda uni tashkil etuvchi qismlarning o'zaro munosabati muhim ahamiyat kasb etadi. Filmda obrazga mualliflar tomonidan yuklatilgan semantik hamda funksional vazifalar. Kinematografiya ham dialektik qonuniyatlarga bo'ysinadi, ya'ni dialektik xususiyat kasb etadi.

Last modified: 2021-08-30 14:27:41