ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O’QUVCHILARGA FIZIKA FANINI O’QITISHNING INNAVATSION USULLARI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 271-278

Keywords : “Fizika”; yorug’lik; trayektoriya; gipoteza; temperatura; absolyut; nisbiy; maydon; radiatsiya; radiaktivlik; raketa; biofizika.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda sinflar darajasida o'quvchilar fikrlash doirasidan kelib chiqqan holda innavatsion va interfaol usullardan foydalish haqida bayon qilinadi.

Last modified: 2021-08-30 17:49:46