ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

“O’ZBEK TILINING IMLO LUG’ATI” KITOBINING O’ZI IMLOGA MUHTOJ!

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 304-306

Keywords : “O’zbek tilining imlo lug’ati”; imlo savodxonligi; nashriyot; leksika; o’zbek adabiy tili;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada “O'zbek tilining imlo lug'ati“ kitobidagi xatoliklar va lug'atni takomillashtirish zarurligi haqidagi fikrlar olg'a surilgan. Filolog-pedagoglarning ish faoliyatiga yengillik olib kirish maqsad qilib olingan.

Last modified: 2021-08-30 18:47:57