ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HAR BIR MILLATNING O’ZLIGINIANGLATADIGAN BU UNING ONA TILI VA ADABIYOTIDIR

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 307-311

Keywords : Til; ona tili; adabiyot; vatan; millat; o’zbek tili; rivojlanish; islohot; interfaol; muloqot.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada har bir millatning o'zligini anglashda ma'naviy dunyoqarashini kengaytirishda va ijtimoiy rivojlanishida o'z ona til va adabiyotining o'rni beqiyosligibayon etilgan.

Last modified: 2021-08-30 18:49:44