ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH DAVR TALABI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 405-415

Keywords : davlat; huquq; qonun; huquqiyong; huquqiymadaniyat; partiya; shaxs; farmon; jamiyat; demokratiya; siyosat; norma.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada huquqiy davlat qurishda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning o`rni kattaligi va buning uchun avvalo har bir shaxsning huquqiy immunitetini, huquqiy savodxonlik darajasini yaxshilash masalalari yoritib o`tilgan.

Last modified: 2021-08-30 20:04:18