ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

M.KOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARIDA KELTIRILGAN BA’ZI GASTRONOMIK BIRLIKLAR HAQIDA

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 157-161

Keywords : gastronomiya; M.Koshg‘ariy; “Devonu lug‘otit turk”; oziq-ovqat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada gastronomiyaga oid birliklar tarixiga nazar tashlangan. Bunda M.Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asariga diqqat qaratilgan. Sababi, “Devonu lug‘otit turk” da oziq – ovqatlar va taomlarning manbasi, taom turlari, oziq-ovaqat xomashyosining hozirlash jarayoni, taom tayyorlash va iste'mol qilishda keraklik oshxona qurollariga doir juda muhim ma'lumot o‘z ifodasini topgan.

Last modified: 2021-09-08 19:07:53