ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

INGLIZ, FRANSUZ VA OʻZBEK SHE’RIYATINI TARJIMA QILISHDA QOʻLLANILADIGAN TRANSFORMATSIYALAR

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 166-174

Keywords : she’riyat; tarjima; transformatsiya; ritm; qofiya; ohangdoshlik; ingliz sh’eriyati; fransuz she’riyati; o’zbek she’riyati; leksik qo’shish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Oʻzbek tiliga tarjima qilingan koʻpchilik asarlar bilvosita (koʻpincha rus tili orqali) tarjima qilingan. Bunda asliyatdagi ma'no va mazmun yoʻqolish ehtimoli mavjud. Bugungi kunda she'riyat tarjimasi va unda uchraydigan elementlar : qofiya, radif, raviy, turoqlar, hojib va boshqa unsurlarni tarjima tiliga oʻtkazish juda ham qiyin masala hisoblanadi. Ularni tarjima jarayonida qanday berish kerakligi, asliyatdagi qofiya, ma'no va mazmunni qanday saqlash kerakligi juda ham muammoli vaziyatni yuzaga keltiradi. Masalan, milliylikka xos soʻzlar kelib qolganida qanday qilib uni she'riy tarjimada aks ettirish tarjimonni biroz chuqur oʻyga toldiradi. Shuningdek, tanlangan mavzuning dolzarbligi, bir tomondan, tarjima qilinayotgan tilning, xususan, u tilda yaratilayotgan turli badiiy asarlarning ijtimoiy hayotimizga kirib kelishi, axborot almashinuvida tutgan oʻrni, fan va taxnika, adabiyot va san'at rivojidagi salmoqli hissasi bilan belgilansa, ikkinchi tomondan esa oʻzbek tilining mavjud imkoniyatlarini ishga solish, bu asosda toʻgʻridan toʻgʻri asl nusxadan tarjimani amalga oshirish va vositachi til xizmati harakatini oʻzbek tili doirasida minimal darajaga tushirish, vazn, qofiya, ritm, turoq, raviy va hokazolarni ta'minlanishini yuzaga kelishi bilan izohlanadi.

Last modified: 2021-09-08 19:11:01