ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

JALOLIDDIN RUMIY SHAXSI FENOMENING IJTIMOIY-PEDAGOGIK TAHLILI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 55-61

Keywords : Balxiy; Rumiy; pedagogic tahlil; shaxs fenomeni; shaxsni o’qitish; pedagogic prinsiplar; mavlaviylik; pedagogik qarash;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Jaloliddin Rumiy shaxsi fenomening ijtimoiy-pedagogik tahlili masalasi tahlil qilingan bo'lib, asosiysi ushbu olimning ilmiyt merosini pedagogik jihatdan ko'rib chiqib, tahlil qilingan.Shuningdek, maqolaning xulosa qismida muallifning tadqiqoti yuzasidan keltirgan yakuniy mulohazalari keltirib o'tiladi.

Last modified: 2021-10-08 05:54:53